صفحه اصلیفتق HERNIAزیبایی و تناسب اندامجراحي دستگاه گوارشتعیین وقت اینترنتیتماس با ما
 
» درموردمزایاومعایب روش جدیدغیرجراحی

درموردمزایاومعایب روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

حسن بزرگFIT این است که بدلیل عدم نیازبه برداشت نوارازپشت سر(که تعدادمشخصی موداشته ولذاتعدادموهای آن محدودیت دارد)تعدادموهای قابل برداشت درFIT محدودیت زیادی نداشته وبراحتی می توان تا ده هزارتارمو(وگاهی بیشتر)برداشت نموده وکاشت.

حسن دیگرFIT این است که می توان ازموهای سینه ، پشت وشکم هم استفاده نموددرحالیکه درFUT فقط ازموهای پشت سرمی توان استفاده کرد.ازمعایب بزرگFIT این است که بدلیل تکنیک خاص برداشت مودراین روش موهای برداشته شده نسبت بهFUT ازکیفیت پایین تری برخوردارهستندیعنی مولاغرتربوده وچربی دورآن کم است ودرضمن اکثرموهاتک فولیکولی هستندولذااین موهابه دردایجادتراکم نخورده وپوشانندگی زیادی ایجادنمی کننددرحالیکه موهای برداشته شده درFUT کیفیت بسیاربالاوخوبی دارندوتراکم زیادی ایجادمی نمایند.

درمجموعFIT معمولاً انتخاب اول برای کاشت موی طبیعی نبوده ودرغالب مواردبهتراست که درابتداازFUT استفاده شودوFIT رابرای جلسات بعدی وی انتخاب نماییم.


 تعیین وقت اینترنتی
 نام و نام خانوادگی :
 سن :
 پست الکترونیک :
 تلفن ثابت :
 تلفن همراه :
 نحوه آشنايي با دكتر :شبکه های اجتماعی
تبلیغات اینترنتی
دوستان و آشنایان
سایر
 توضیحات :
جراحی زیبایی و لاغری
 
جراحی دستگاه گوارش
 
تعیین وقت اینترنتی
 


بازديد اين صفحه : 2156
بازديد امروز : 574
کل بازديد سایت : 2877614
بازديدکنندگان آنلاین : 9
زمان بارگزاری : 0/2812 ثانیه