صفحه اصلیفتق HERNIAزیبایی و تناسب اندامجراحي دستگاه گوارشتعیین وقت اینترنتیتماس با ما
 
» پرسش وپاسخ

 پرسش وپاسخ
اثرات منفی کاشت مو چیست
آیا بعدازکاشت موی طبیعی می توانم ازكلاه گیس استفاده كنم
آیا درکاشت مومحل برداشت موهادرپشت سرویابدن مشخص بوده وخالی خواهد ماند
آیا سیگاربرعمل پیوند موتأثیری دارد
آیا عمل کاشت مو هزینه زیادی دارد
آیا كاشت ابروبرای زیبایی به جای تاتوامكان دارد
آیا کاشت مو باعث تقویت موهای کرکی سابق می شود یا نه
آیا کاشت موی طبیعی در60 سالگی امکان پذیر هست یانه
آیا می توان با کاشت موخط موی جلوی سرراپائین آورد
آیا می توان فولیکول موراازشخص دیگری گرفت وپیوندزد
آیا می توان موهارا بعدکاشت موی طبیعی رنگ کرد
آیابرروی محل کاشت موجای برش های کوچک
آیابعدازکاشت مودردشدیدی رابایدتحمل نمود
آیاپیوندموی طبیعی نیاز به بیهوشی دارد
آیاشخص تاهرتعدادجلسه که بخواهدمی تواندکاشت موی طبیعی راانجام دهد
آیاکاشت موی طبیعی درخانم ها امکان پذیر است
آیاکاشت موی طبیعی دردناك است
آیاکسانیکه موهایشان کاملاً طاس نشده وفقط تراکم جلوی سرآنهاکم شده است
آیاممكن است موهای كاشته شده مجدداًبریزن1
آیاموهای كاشته شده رامی توان بلندكرد
آیاموهای کاشته شده درمحل طاس نمای عروسکی خواهند داشت
آیامی توان شکستگی های روی صورت وابروراباکاشت مواصلاح نمود
آیانیاز است که بعدازکاشت موی طبیعی به پزشک مراجعه نمود
آیاوقتی کاشت مودرناحیه ریش وسبیل انجام می شوداین موهاقابل اصلاح بوده
بطورمعمول چندجلسه کاشت موی طبیعی لازم است
بعد از كاشت مو چه اتفاقی می افتد
بعد از کاشت مو
بعد از کاشت موچه شكلی خواهم شد
بعد ازکاشت موی طبیعی چندروزاستراحت ویامرخصی ازمحل كارلازم است
پس ازکاشت موی طبیعی بهتراست پانسمان انجام شودیاخیر
چه زمانی بهتر است كه پیوندموی طبیعی را انجام دهم
درمورد روش جدیدغیرجراحی
معمولاً چندجلسه کاشت موی طبیعی نتیجه قابل قبولی ایجادمی كند
درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید
درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید
درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید
درموردروش میکروسرجری
درموردریزش موی مردانه
درموردکاشت موبااستفاده ازمهندسی بافتی توضیح دهید
درموردکاشت موهای مصنوعی توضیح دهید
درموردمزایاومعایب روش جدیدغیرجراحی
محلول ماینوکسیدیل برای کاشت مو موثر است یا نه
لطفاً مختصری درموردریزش موتوضیح دهید
کاشت موی طبیعی به چه روش هایی انجام می شود
کاشت موراتاچه تراکمی می توان انجام داد
کاشت مودرچه افرادی قابل انجام است
صورت من کم مو است
سرمن خیلی خالی است ودریك جلسه نمی توان برای كل آن کاشت موانجام داد
دوره نقاهت بعداز کاشت موی طبیعی چگونه خواهدگذشت
درهرجلسه کاشت موی طبیعی چه تعدادموكاشته می شود
درموردورزش وفعالیت های بدنی پس از کاشت موتوضیح دهید
درموردنحوه استحمام پس از کاشت موتوضیح دهید
درموردمزایاومعایب روش میکروسرجری
جراحی زیبایی و لاغری
 
جراحی دستگاه گوارش
 
تعیین وقت اینترنتی
 


بازديد اين صفحه : 3070
بازديد امروز : 586
کل بازديد سایت : 2877626
بازديدکنندگان آنلاین : 11
زمان بارگزاری : 0/2031 ثانیه